Jogi nyilatkozat – Adatvédelmi tájékoztató – Szerzői jogi nyilatkozat

A honlapon található információk a személyes jogok védelmére vonatkozó szabályok és a szerzői jogi védelem hatálya alá tartoznak.

Amtest, Partner a kutatásban és fejlesztésben

Az Amtest-TM honlapok megtekintésével vagy használatával felhasználóként fenntartás nélkül elfogadja az alább ismertetett általános feltételeket.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

Az Amtest-TM tevékenységének támogatására létrehozott webhelyek az általa képviselt gyártók vagy az Amtest-TM tulajdonában lévő szöveges, képi és multimédiás anyagokat tartalmazzák. 

Sokszorosításukhoz ill. felhasználásukhoz a képviselt gyártók és az Amtest-TM előzetes engedélye szükséges.

 


A személyes adatok védelme

A „személyes adat” bármely olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. 

Az ajánlatkérés-szolgáltatás igénybevételéhez Önről és vállalatáról az adatvédelmi törvénnyel érintett adatokat kérünk.

A törvény értelmében kijelentjük, hogy az ajánlatkérés során megadott adatait kizárólag ajánlatadáshoz használjuk fel.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés elől, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki, és semmilyen körülmények között nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve a hatósági eljárás eseteit.

Az Amtest-TM webhelyek más internetes oldalakra vezető linkeket is tartalmaznak. Mivel cégünknek nincs befolyása ezekre az oldalakra, javasoljuk, hogy ismerkedjen meg azok adatvédelmi nyilatkozataival.

 

Amtest-TM Kft. Adatvédelmi Irányelvek

Tulajdonosi adatok
Összegyűjtött Adatok típusai
Adatfeldolgozás módja és helye
  Feldolgozás módjai
  Helye
  Adattárolási idő
Az összegyűjtött Adatok felhasználása
Személyes Adatfeldolgozás részletes információi
  Cookie-k kezelése
  Google Analytics
  Levelezési lista vagy hirlevél
  Kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése
Tárhely és háttér infrastruktúra
További információ a Személyes Adatokról
  Felhasználók további jogai
  Adatgyűjtés és feldolgozás – további információk
  Felhasználói Személyes Adatok – további információk
  Rendszernaplók és karbantartás
  Ebben az Irányelvbennem szereplő információk
  A Felhasználók jogai
  Ezen Adatvédelmi Irányelv módosításai


Tulajdonosi adatok

Az amtest.hu, klimakamra.hu, razoteszt.hu, környezet-szimulacio.hu és kapcsolódó honlapok Adatvédelmi Irányelvei
Ez az alkalmazás összegyűjti a Felhasználók néhány Személyes Adatát.
Tulajdonos és Adatkezelő
Amtest-TM Kft. – H-1184 Budapest, József u. 29.
Tulajdonos e-mail címe

Az összegyűjtött Adatok típusa

Az Amtest-TM Kft. által, önmagában vagy harmadik személyeken keresztül gyűjtött Személyes adattípusok között találunk e-mail címeket, cookie-kat, felhasználási adatokat, családi neveket, és keresztneveket.

Az összegyűjtött Személyes Adatok minden egyes típusáról részletes információk a jelen Adatvédelmi Irányelv külön fejezeteiben, vagy az adatgyűjtést megelőzően megjelenő konkrét magyarázó szövegekkel érhetők el.

A Személyes Adatokat a Felhasználó szabadon biztosíthatja ugyanúgy, mint az Amtest-TM Kft. platformjainak használatakor automatikusan összegyűjtött Felhasználói Adatokat is.

Az Amtest-TM Kft. által kért valamennyi adatot kötelező átadni, mivel ezen Adatok átadásának elmulasztása lehetetlenné teheti az Amtest-TM Kft.  számára, hogy szolgáltatásait biztosítsa. Azokban az esetekben, amikor az Amtest-TM Kft. konkrétan kijelenti, hogy bizonyos adatok nem kötelezőek, a Felhasználók szabadon, nem adhatják meg ezeket az adatokat a szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére gyakorolt következmények nélkül.
Azok a felhasználók, akik bizonytalanok a Személyes Adatok kötelező jellegéről kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Amtest-TM Kft. levelezési címén.

A cookie-k (vagy más nyomkövető eszközök) Amtest-TM Kft. által, vagy az Amtest-TM Kft. által harmadik félnek nyújtott szolgáltatások tulajdonosai által történő bármilyen használta azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználó által kért szolgáltatást, a jelen dokumentumban és a Cookie Policy-ben ismertetett egyéb célok mellett nyújtsák, ha vannak ilyenek.

A Felhasználók felelősek az Amtest-TM Kft. által megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik fél személyes adataiért, és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél beleegyezésével, az adatok Tulajdonosnak történő átadásáról.
 

Az Adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozás módszerei
Az Adatkezelő megfelelően kezeli a Felhasználók adatait, és meghozza a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy jogosulatlan megsemmisítésének megakadályozására.
 
Az adatfeldolgozást számítógépek és/vagy IT engedélyezett eszközök használatával történik, a megjelölt céloknak szigorúan megfelelő szervezeti eljárásokat és módszereket követve. Bizonyos esetekben az Adatkezelőn kívül, az Adatok hozzáférhetőek bizonyos típusú felelős személyek számára is, mint szükség esetén a tulajdonos által kijelölt adatfeldolgozók: például akik részt vesznek a webhely üzemeltetésében (adminisztráció, Sales, marketing, jog, rendszerigazgatás), vagy például külső felek (harmadik féltől származó műszaki szolgáltatók, levelező szolgáltatók, tárhely szolgáltatók, informatikai vállalatok, kommunikációs ügynökségek). Ezen felek frissített listáját bármikor kérhetik az Adatkezelőtől.

Hely
Az Adatfeldolgozás az Adatkezelő irodáiban és minden olyan, más helyen történik, ahol a feldolgozással érintett felek találhatók. További információkért kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz.

Adattárolási idő
Az adatokat a Felhasználó által kért szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig, vagy az ebben a dokumentumban körvonalazott célokból tárolják, ugyanakkor a Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő függessze fel vagy távolítsa el az adatokat.

Az összegyűjtött adatok felhasználása

A Felhasználóra vonatkozó Adatokat azért gyűjtik össze, hogy lehetővé tegyék a Tulajdonos szolgáltatásait, valamint szolgálják a következő célokat: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, Regisztráció és hitelesítés, infrastruktúra felügyelet, a partnerek kezelése és az üzenetek küldése, analitika, tartalom megjelenítése külső platformokról, kereskedelmi kapcsolattartás, támogatási és visszacsatolási platformokkal való együttműködés, Felhasználói adatbázis-kezelés, támogatási és kapcsolattartási kérelmek kezelése, valamint tárhely-és háttér-infrastruktúra.


Személyes Adatfeldolgozás részletes információi

Az egyes célokra használt Személyes Adatokat a jelen dokumentum konkrét részei körvonalazzák.
 
Cookie-k kezelése
Amtest-TM Kft. cookie-kat használ.
A preferenciák, az optimalizálás és a statisztikák mentésében az Amtest-TM Kft.cookie-kat használ, így a böngészési beállítások mentéséhez és a Felhasználó böngészési gyakorlatának optimalizálásához is. Ezek a cookie-k közé tartozik például az első fél statisztikáinak kezelése, amelyet közvetlenül a webhely Tulajdonosa alkalmazott.
 
Jogi információk
Közlemény az európai Felhasználók részére: ez az adatvédelmi nyilatkozat az alábbi előírásoknak való teljes megfeleléssel készült el: Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, és a Directive 2002/58/EC rendelkezések szerint, amelyet a Directive 2009 irányelv felülvizsgált, és melyet a Cookie-k témájában felülvizsgált a Directive 2009/136/EC irányelv. Ez az adatvédelmi irányelv kizárólag erre az applikációra vonatkozik.
 
Analitikák (Google Analytics)
Google AdWords konverzió követés, Google Analytics névtelenített IP-címmel, Display Advertising kibővítés a Google Analytics Személyes Adataira: Cookie-k és felhasználási adatok.
 
Google Analytics névtelenített IP-címmel (Google Inc.)
A Google Analytic a Google Inc. (“Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google az összegyűjtött adatokat az Amtest-TM Kft. platformok használatának nyomon követésére és vizsgálatára használja, továbbá jelentéseket készít a tevékenységeiről, és ezekez megosztja más Google-szolgáltatásokkal.
A Google, az összegyűjtött Adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózatában a hirdetések kontextusba állítására és személyre szabására. A Google Analytics ezen integrációja névteleníti az IP-címedet. Úgy működik, hogy rövidíti a felhasználók IP-címét az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokban. Csak kivételes esetekben küldi el a teljes IP-címet a Google szerverére, és rövidíti az Egyesült Államokon belül.
Összegyűjtött Személyes Adatok: Cookie-k és Felhasználási adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok - Adatvédelmi Irányelvek – Opt Out (kizárás)
 
Hirdetésbővítmény a Google Analytics Display (Google Inc.) részére
A Google Analytics ezen alkalmazásával a Google’s Interest-alapú hirdetéseit használhatja,
valamint harmadik fél közönségadatait és a DoubleClick cookie-ról származó információkat az analitika és a demográfiai adatok, az érdeklődési körök és a hirdetések kölcsönhatásainak kiterjesztésére.
Összegyűjtött Személyes Adatok: Cookie-k és Felhasználási adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok - Adatvédelmi Irányelvek – Opt Out (kizárás)
 
Felhasználói azonosító kiterjesztése a Google Analytics részére (Google Inc.)
A Google Analytics ebben az alkalmazásban egy Felhasználói Azonosító (ID) nevű szolgáltatást használ. Ez a beállítás lehetővé teszi a Felhasználók pontosabb nyomon követését úgy, hogy ezt a Felhasználót ugyanazon azonosítóval (ID) egyesíti a különböző munkamenetekben és eszközökön. Azonban ez úgy van beállítva, hogy nem teszi lehetővé a Google számára, hogy személyesen azonosítsa az egyént vagy állandóan azonosítson egy adott eszközt.
A Felhasználói azonosító kiterjesztése lehetővé teheti a Google Analytics adatainak összekapcsolását más, az Amtest-TM Kft. által összegyűjtött Felhasználói adatokkal.
Az alábbi opt-out link csak akkor kapcsol ki, ha Ön a készüléket használja, nem pedig a Tulajdonos által végzett független nyomkövetésből. Vegye fel a kapcsolatot a tulajdonossal a jelen adatvédelmi irányelvben megadott e-mail címen, hogy kifogást emeljen a fent említett követés ellen.
Összegyűjtött Személyes Adatok: Cookie-k
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok - Adatvédelmi Irányelvek – Opt Out (kizárás)
 
Levelezési lista
Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználóval való kommunikációban megjelenő e-mail kapcsolatok, telefonos kapcsolatok, vagy bármilyen más kapcsolattartási információk adatbázisának kezelését. Ezek a szolgáltatások is adatokat gyűjthetnek arról a dátumról és időpontról amikor Felhasználó látta az üzenetet, valamint arról is, amikor a felhasználó kapcsolatba lépett vele, például az üzenetben található hivatkozásokra kattintva.
Gmail (Google Inc.)
Személyes Adatok: név és e-mail címek
Adatfeldolgozás helye: US – Adatvédelmi irányelvek – Opt Out (kizárás)
 
Kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése
Ezek a típusú szolgáltatások lehetővé teszik a Amtest-TM Kft.-számára, hogy kezelje az e-mailen vagy más eszközökön kapott támogatási és kapcsolattartási kéréseket, mint például a kapcsolat felvételi űrlapot.
A feldolgozott Személyes Adatok, a Felhasználó által az üzenetekben megadott információktól és a kommunikációhoz használt eszközöktől (például e-mail cím) függenek.
Kapcsolati formák, üzenetküldés
Személyes Adatok: e-mail címek, név
Adatfeldolgozás helye: HU – Andor  Olosz (2092 Budakeszi, Széchenyi. u. 10., Hungary) – Adatvédelmi irányelvek
Adatfeldolgozás helye: Gmail (Google Inc) US – Adatvédelmi irányelvek
 

Tárhely és háttér infrastruktúra

Az ilyen típusú szolgáltatások célja olyan adatok és fájlok tárolása, melyek lehetővé teszik az Amtest-TM Kft.-nek futtatni és terjeszteni, valamint készenléti infrastruktúrát biztosítani a honlapok és hozzájuk kötődő applikációk működéséhez. Néhány ilyen szolgáltatás földrajzilag elosztott szervereken keresztül működik, ami megnehezíti a Személyes Adattárolás aktuális helyének meghatározását.
Hosting szerver, tárhely szolgáltatás, backend infrastruktúra
Olosz Andor a Linode LLC által nyújt tárhely szolgáltatást
Összegyűjtött Személyes Adatok: cookie-k és Felhasználói adatok.
Adatfeldolgozás helye: EU – Olosz Andor(2092 Budakeszi, Széchenyi. u. 10., Hungary) – Adatvédelmi irányelvek
Adatfeldolgozás helye:
US – Linode LLC (329 E Jimmie Leeds Rd, Galloway, New Jersey 08205, United States of America) – Adatvédelmi irányelvek

További információ a Személyes Adatokról

Felhasználó további jogai
Nem adjuk el, vagy nem adjuk bérbe a Felhasználók Adatait harmadik félnek semmilyen célra. Az adatok kizárólagos felhasználása csak az ebben a dokumentumban meghatározott módok lehetséges. A Felhasználók saját adataiknak kizárólagos tulajdonosai, és bármikor kérhetik azok módosítását vagy törlését.
 
Adatgyűjtés és feldolgozás további információi
Jogi eljárás: A Felhasználó Személyes Adatait az Adatkezelő felhasználhatja jogi célokra a bíróságon, vagy a jelen Alkalmazás vagy a kapcsolódó szolgáltatások helytelen használatából eredő esetleges jogi lépésekhez vezető szakaszokban. A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az Adatkezelő köteles hatósági kérelem alapján feltárni a személyes adatokat.
 
Felhasználó Személyes Adatai – további információk
Ezen adatvédelmi irányelvben szereplő információk mellett Amtest-TM Kft., igény esetén további és kontextuális információkat adhat a Felhasználónak adott szolgáltatásokkal, illetve a Személyes Adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.
 
Rendszernaplók és karbantartás
Működtetési és karbantartási célra Amtest-TM Kft.és bármely harmadik féltől származó szolgáltatás, fájlokat gyűjthet össze, amelyek a kölcsönhatást rögzítik az Alkalmazással (Rendszernaplók), vagy más Személyes adatokat (például IP-címeket) is felhasználhat erre a célra.
 
Ebbe az Irányelvben nem szereplő információk
További részletek a Személyes Adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatban bármikor kérhetők az Adatkezelőtől. Kérjük, olvassa el a jelen dokumentum elején található elérhetőségi adatokat.
 
Felhasználók jogai
A felhasználóknak bármikor joguk van megtudni, hogy tárolták-e Személyes Adataikat és konzultálhat az Adatkezelővel a tartalom és a származás megismeréséhez, hogy ellenőrizzék a pontosságukat, vagy kiegészítést, törlést, frissítést vagy javítást, vagy anonim formátumba való átalakítást kérjenek, vagy letiltsanak minden, a törvény megsértésével birtokolt adatot, illetve ellenezze azok kezelését összes jogos és minden más okból.
 
A kéréseket az Adatkezelőnek, a fentiekben leírt kapcsolattartási adatokra kell elküldeni. Ez az alkalmazás nem támogatja a "Ne kövesse nyomon" (Do Not Track) kéréseket. Annak megállapításához, hogy bármelyik harmadik féltől származó szolgáltatás tiszteletben tartja-e a "Ne kövesse nyomon" kéréseket, olvassa el az adatvédelmi irányelveiket.
 
Ezen adatvédelmi irányelv módosításai
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt az adatvédelmi irányelvet azáltal, hogy ezen az oldalon értesíti a Felhasználóit. Ajánlott, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt, az alján megjelölt, utolsó módosítás dátumának vonatkozásában.
 
Ha egy Felhasználó ellenzi az Irányelvben megjelenő bármelyik változást, a Felhasználónak meg kell szüntetnie az Amtest-TM Kft.platformok használatát, és kérheti az Adatkezelőt a Személyes Adatok eltávolítására. Ha másképp nem rendelkezik, akkor ezen, érvényben lévő Adatvédelmi Irányelv minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet az adatkezelő a Felhasználókról birtokol.
 
Utolsó frissítés: 2018. május 25.